Kurs na kierownika wypoczynku

200,00 

Masz wykształcenie średnie i ukończone 18 lat? Masz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą? Byłeś już wychowawcą na półkoloniach, obozie, biwaku? Chcesz pełnić podczas wypoczynku bardziej odpowiedzialną funkcję? Uzyskaj uprawnienia kierownika wypoczynku. Ten kurs jest właśnie dla Ciebie.

Porównaj produkty

Opis produktu

Zapraszamy osoby, które:

 • ukończyły 18 lat
 • posiadają wykształcenie średnie
 • spełniają wymóg niekaralności
 • posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych
 • mają predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą

na stacjonarny KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU.

Wymiar godzin: 10

RAMOWY PROGRAM i HARMONOGRAM KURSU:

Program kursu

Ramowy harmonogram kursu

 

Kursy na kierownika wypoczynku w 2018 roku będą odbywać się w soboty i niedziele:

 • w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku-Golejowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 29

w następujących terminach: 17 i 18 marca, 2 i 3 czerwca, 22 i 23 września, 17 i 18 listopada

oraz

 • w Zespole Szkół w Pilchowicach, ul. Szkolna 1 

w następujących terminach: 24 i 25 marca, 9 i 10 czerwca, 29 i 30 września, 15 i 16 grudnia.

Godziny zajęć podane są w ramowym harmonogramie kursu.

Osoby prowadzące wykłady i zajęcia praktyczne podczas kursu posiadają kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Koszt udziału w kursie: 200,00 zł za osobę.

W przypadku, gdy nie zbierze się grupa minimum 10 osób możliwe jest uruchomienie kursu dla mniejszej liczby uczestników, ale odpłatność za kurs będzie proporcjonalnie większa.

W cenie kursu:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (po zaliczeniu egzaminu),
 • materiały szkoleniowe,
 • kawa, herbata, catering (ciastka oraz tzw. finger food).

Minimalna liczba uczestników: 10 (jednak nie więcej niż 25 osób)

W trakcie kursu dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jaka jest definicja wypoczynku,
 • jakie są obowiązki kierownika wypoczynku,
 • jakie są przykłady „dobrych praktyk” związane z organizacją wypoczynku,
 • jaka napisać program wypoczynku i jak zaplanować pracę podczas wypoczynku,
 • jak przygotować się na kontrolę różnych służb podczas wypoczynku,
 • co zrobić jeśli w trakcie wypoczynku jego uczestnik ulegnie wypadkowi, jak udzielić mu pierwszej pomocy,
 • jak należy prowadzić dokumentację wypoczynku,
 • jakie są obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA:

Zaświadczenie – wzór

 

Umowa o świadczenie usługi edukacyjnej podpisywana jest z uczestnikami w dniu rozpoczęcia kursu.

Wpłat należy dokonywać poprzez system przelewów online PayU lub przelewem na konto:

Stowarzyszenie „Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej” w Rybniku

ul. Gliwicka 257
44-207 Rybnik

Nest Bank: 79253000082065101473910001
Tytułem:
Imię i nazwisko uczestnika kursu,
Kurs na kierownika wypoczynku, termin kursu

Zapisy na kurs prowadzone są w sposób ciągły.

Zapisy na szkolenie odbywają się wyłącznie poprzez poniższy formularz:

FORMULARZ ZAPISU NA SZKOLENIE

Filtr:WszystkieOtwarteRozwiązaneZamknięteBez odpowiedzi
Wybacz, ale nic nie pasuje to wybranego przez Ciebie filtra.